Kopfzeile

Inhalt

Beschlüsse

Nummer Datum Art Geschäft
0.5.0 06.07.2020 Beschluss GRB Wahl 1. Vizepräsidentin 2020/2021
0.5.0 06.07.2020 Beschluss GRB Wahl Präsident 2020/2021
0.10.4 06.07.2020 Beschluss GRB Geschäftsbericht 2019
9.0.0 06.07.2020 Beschluss GRB Entschädigungsverordnung EVO
9.0.3 06.07.2020 Beschluss GRB Jahresrechnung 2019
9.0.2 06.07.2020 Beschluss GRB Postulat Andreas Schenkel Wasserstofftankstelle
0.5.0 06.07.2020 Beschluss GRB SPEKO Aktuarin
0.5.0 06.07.2020 Beschluss GRB Wahl Stimmenzähler 2020/2021
0.5.0 06.07.2020 Beschluss GRB Wahl 2. Vizepräsidentin 2020/2021
0.5.0 02.03.2020 Beschluss GR-Beschluss Ersatzwahl Ratssekretärin 2018-2022